در زندگی موفق شوید

در زندگی موفق شوید

برای موفقیت چه راهی باید رفت؟

راهی که تمام فرصتها، پتانسیلها و موقعیتهای خود را قابل بهره برداری کند.

چگونه در زندگی موفق شویم؟

دو فاکتور اصلی موفقیت:
1- روشن کنید که دقیقا چه می خواهید. هدفتان چیست. در این صورت فقط از فرصتهایی سود ببرید. که شما را به هدفتان نزدیکتر می کند.
2- روشن کنید دقیقا چه کسی خواهید شد. مقصد نهایی در زمان رسیدن، به هدف چه شخصیتی است. در این راستا، چیزهایی که لازم دارید را حفظ کنید. و چیزهایی را که به دردتان نمی خورد، دور بریزید.
داشته های امروز = داشته های هدف.
شخصیت امروز= شخصیت هدف.

مقالات مرتبط:

ویژگی های محیط کاری آرایشگاه زیبایی زنانه

گام های اساسی در ارتباط با مشتریان

داستان شب شهردار

5/5 - (3 امتیاز)

ویدیوهای آپارات

معرفی کتاب | بهترین تجربیات زندگی و کسب کار