مهندس شادی زهره وندی در زمینه فرهنگی، هنری و ادبی، از سال 1393 فعالیتهای رسانه ای خود را آغاز کرده است. که با یاری و همراهی انتشارات فرشید پرس، به عنوان مدیر این انتشارات، توانسته دستاوردهای ارزشمند به دست آورده، کتاب منتشر کرده و مقالات ادبی و هنری خود را در رسانه های داخلی و خارجی شامل روزنامه های رسمی، روزنامه های محلی، مجلات، خبرگزاری ها، سایتهای هنری و فرهنگی و نشریات خارج از کشور منتشر نماید.