امنیت اپلیکیشن های اندروید موبایل

امنیت اپلیکیشن های اندرویدی موبایل یکی از مسائل مهم است. که هر شخصی که از دستگاه های اندروید استفاده می کند می بایست بداند و به کار ببندد. امنیت اپلیکیشن های اندرویدی موبایل توسط شرکت گوگل تولید کننده سیستم عامل قدرتمند اندروید، مورد بررسی قرار گرفته است. این شرکت، در …