تیم سازی در سازمان از زبان « مهندس فرشید خیرآبادی »

در هر سازمان یا شرکتی، یک تیم کامل شامل پنج شخصیت است: ایده پرداز مهندس طراح مدیر فروشنده ایده پرداز:ایشان پر از ایده های جدید و بی حد و مرز، پویا و خلاق است اما توانایی به انتها رساندن یک عملیات را ندارد. مهندس:جزئیات را می بیند. منابع و امکانات …