ویژگی های محیط کاری آرایشگاه زیبایی زنانه

سیستم عایق بندی در آرایشگاه چگونه باید باشد؟ عایق بندی محیط یک آرایشگاه زنانه باید صحیح انجام گیرد .طوری که گرما، سرما و سر و صدا و هر نوع آلودگی وارد فضای محیط کار نشود . برای رسیدن به عایق بندی صحیح ، از درب و پنجره های دو جداره …