• دیالوگ پیروزی: “پول آزادانه و فراوان به من سرازیر می شود.”
 • ارتباط رنگ پوست و وضعیت اجتماعی با میزان خواب

  ارتباط رنگ پوست و وضعیت اجتماعی با میزان خواب

  در سراسر جهان میلیون ها نفر با نوعی عارضه بی خوابی یا بد خوابی دست به گریبان هستند و درمان های متعارف یا غیر متعارف عموما در بهبود وضعیت خواب افراد مؤثر نبوده است.

  شش ساعت خواب در شب از مقداری که کارشناسان می گویند افراد نیاز دارند کمتر است. بنیاد ملی خواب در آمریکا توصیه می کند بزرگسالان به ۷ تا ۹ ساعت خواب در شبانه روز نیاز دارند؛ در غیر این صورت ممکن است با مشکلاتی از جمله بیماری قند، افسردگی، چاقی و کاهش کیفیت زندگی روبرو شوند.

  علل بی خوابی:

  برای پی بردن به علل بی خوابی پژوهش های گوناگونی انجام گرفته است. بر اساس نتایج یکی از جدیدترین پژوهش ها در آمریکا، رنگ پوست افراد می تواند در تعداد ساعاتی که می خوابند تاثیر داشته باشد.

  رنگ پوست:

  نتایج پژوهشی که در نشریه ی «اسلیپ» منتشر شده است نشان می دهد احتمال این که سیاهپوستان ساعات کمتری بخوابند پنج برابر بیشتر از سفید پوستان است. این بدان معناست که هر شب شش ساعت یا کمتر می خوابند.

  پژوهشگران داده های شش هزار شرکت کننده را تجزیه و تحلیل کردند و یافته های این موضوع را حتی پس از در نظر گرفتن جنسیت، محل مطالعه و شاخص های جسمی تائید کردند.

  یک پژوهشگر به نشریه ی «هافینگتون پست» گفت میزان بالای کم خوابی در میان سیاهپوستان نسبت به سفید پوستان ممکن است تا حدودی به دلیل نوع استرس و چالش های اجتماعی و زیست محیطی که بسیاری از سیاهپوستان تجربه می کنند، باشد.

  او به استرس های اجتماعی و احساسی همراه با درخواست های خانواده و شغل، وضعیت مالی و تبعیض به عنوان عواملی که ممکن است تاثیری منفی بر خواب داشته باشد، اشاره کرد.

  آمریکائیان سیاه پوست، تنها گروهی که از بد خوابی رنج می برد نیستند. پژوهشگران دریافتند ۳۹ درصد شرکت کنند گان آمریکایی چینی تبار، به شکلی قطع کوتاه تنفس در خواب را تجربه کرده اند.

  این یافته بویژه از این نظر جالب بود که هر چند این حالت اغلب به چاقی زیاد ارتباط دارد، آمریکائیان چینی تبار پائین ترین سطح چاقی را در میان هر گروهی داشتند.

  عامل وضعیت اقتصادی و اجتماعی:

  نژاد تنها عاملی نیست که بر میزان خوابیدن تاثیر می گذارد؛ محل زندگی، میزان درآمد و حتی محل کار نیز می تواند تاثیر داشته باشد.

  در حالی که مطالعه، تفاوت های اقتصادی – اجتماعی بین شرکت کنندگان را بررسی نکرد، اما پژوهش های گذشته نشان داده است کارگرانی که دستمزدهایشان پائین است و به صورت شیفتی کار می کنند، از دیرباز با مشکل کم خوابی روبرو بوده اند.

  به گفته یک پژوهشگر، افرادی که از نظر اقتصادی و اجتماعی در موقعیت پائین تری قرار دارند، احتمالا بیشتر از نامناسب بودن دوره و کیفیت خواب رنج می برند.

  پژوهش و نگارش : مهندس شادی زهره وندی

  5/5 - (5 امتیاز)