• دیالوگ پیروزی: “من خودم را دوست دارم، قدرت ساختن آینده ام را دارم.”
  • اسپری ضد تعریق رکسونا مدل تروپیکال Tropical حجم ۲۰۰ میلی لیتر