• دیالوگ پیروزی: “من مرکز جهان هستم.”
 • به تعلل خود پایان دهید.

  به تعلل خود پایان دهید.

  «تعلل» چیست و چگونه آنرا شناسایی کنیم؟

  اگر از عبارات «کاشکی»، «امیدوارم» و .. استفاده می کنید، فردی هستید که تصمیمات خود را به بعد موکول و سپس آنها را ضایع می کنید؛ با این روش حال را به بطالت گذرانیده اید. برای مردم تعلل مفری برای فرار از زندگی کنونی است.
  هنگامی که تعلل می کنیم، به این امید دل می بندیم که کارها در آینده روبراه خواهد شد. تعلل هنر ماندگاری در گذشته است. تعلل باعث می شود از اتخاذ تصمیمات مهم زندگی شانه خالی کنیم.

  عوامل ایجاد تعلل در انسان:

  مهمترین عامل تعلل در کارها « ترس » است. ترس پدیده ای خو به خود ی نیست. ترس ثمره فکر معیوب است. ترس یک پندار باطل است. ترس با خواست «شما» بر وجود «شما» حاکم می شود.
  شما ترس را می پرورانید و به آن نیرو می بخشید و غولش می کنید.
  جسورانه ترین کار فرد ترسو و محافظه کار آن است که به شهامت اقرار می کند. وقتی دست از کار می کشیم که ترسیده ایم و وقتی عمل می کنیم که شهامت پیدا کرده ایم. قدرت نهایی انسان جسارت و ماجراجویی است.
  وقتی به پیامهای ترس و تردید گوش دهیم، باورهای با صلح و دوستی، تندرستی، شادمانی و عشق را فراموش می کنیم.
  ترس  افکار منفی و سیاه را بر ما مسلط خواهد کرد.

  راه های غلبه بر ترس و ریشه  کن کردن آن از ذهن و روان:

  بخش نخست:     

  1- «به عمل کار بر آید به سخن نیست»! حرف زدن تمرکز اندیشیدن را از ما می گیرد.
  2- «اینقدر به تاریکی لعنت نفرستید؛ یک شمع روشن کنید»! به جای انتقاد و حرف، عمل کنید با تلاش با مخاطره و تغییر.
  3- پیوسته سرگرم بمانید تا وقتی برای اوهام تفکر سیاه و اندیشه مسموم نمانید. انتقاد کردن را از یاد ببرید.
  4- در لحظه زندگی کنید. به آینده فکر نکنید؛ روی حال متمرکز شوید.
  5- تعلل شما را وا می دارد در مورد آینده نگران بمانید و لحظات حال را صرف آنچه نیست کنید.
  6- در حال زندگی و عمل کنید تا اضطراب از میان برود.
  7- تاخیر در هر کاری بی معنی است؛ یا کاری باید انجام شود یا نه. در این صورت تعلل و تاخیر برای چه؟
  8- اگر می خواهید دنیا تغییر کند از آن گلایه نکنید؛ کاری انجام دهید.
  9- جمله «کاری از من ساخته نیست» را فراموش کنید.
  10- بجای مردی آرزومند یا امیدوار، ایرادگیر یا منتقد، مرد عمل باشید.

  بخش دوم:

  11- اقدام و عمل گرایی، بزرگترین آموزگاران هستند. در عمل کردن است که توانایی ها به وجود می آیند و بروز پیدا می کنند.
  12- نوش دارویی برای اضطراب و افسردگی نیست الا با عمل گرایی.
  13- رکود و عدم تحرک، افسردگی ایجاد می کند.
  14- جای فرو رفتن در باتلاق عدم تحرک، از هر جا که هستید شروع کنید.
  15- قدرت و توانایی تنها به مدد آزمون و خطا دست یافتنی است.
  16- به شکست ها مثبت نگاه کنید و از پیروزی ها درس بگیرید.
  17- تا خراب نکنید، درست کردن را نخواهید آموخت.
  18- شکست خوردن یعنی رسیدن به جایی که کار از آنجا شروع می شود.
  19- برای پیروزی و تغییرات بزرگ، توانایی ها و ارزشها را انتخاب و در خود درونی و سپس می پرورانید و آنگاه این نیروها و توانایی ها در درون شما می جوشد و در اعمال و رفتار تان متبلور می شود.
  20- انسان نیرومند در کمال ایمان به خود و با قاطعیت و استقامت و با عزمی راسخ با موانع و مشکلات نبرد می کند تا پیروزی.

  بخش سوم:

  21- به خود نگویید باید کاری رو درست انجام دهید؛ بگویید باید تلاش کنید.
  22- همیشه انجام دادن به مراتب مهمتر از درست انجام دادن است.
  23 – هدف مهم نیست، داشتن هدف مهم است.
  24- مقصد و رسیدن به هدف مهم نیست این حرکت و راه است که مهم است؛ تکاپو ست که مهم است.
  25- به خود اجازه ندهید که از بیماری یا خستگی مفری سازید برای تعلل.
  26- واژه های امیدوارم، کاشکی و شاید و … را کاملا حذف کنید.
  27- جستجو کنید که تعلل و تاخیر در کارها از شماست یا خیر.
  28- تاسف خوردن به خاطر تعلل و تاخیر در کارها را کنار بگذارید.
  29- نحوه مقابله با مشکلات بستگی به باورهای شما دارد.

  و بخش آخر:

  30- رضایت درونی یعنی غلبه بر ترس و تردید و پذیرش خطر و وارد عرصه عمل شدن.
  31- این احساس را در خود ایجاد کنید که خواسته شما امکان پذیر است و به گونه ای تصورش کنید که گویی پیشاپیش رخ داده است.
  32- برای حفظ استقامت و قاطعیت پیوسته با ترس نبرد کنید.
  33- پشتکار داشته باشید؛ پشتکار از تمایل و شدن نشات می گیرد.
  34- خود را دست کم نگیرید.
  35- پیروزی هیچ گاه سهل و آسان بدست نمی آید.

  پژوهش و نگارش : مهندس فرشید خیرآبادی

  5/5 - (3 امتیاز)