تاثیر بچه دار شدن بر والدین بدتر از طلاق و بیکاری است

تاثیر بچه دار شدن بر والدین بدتر از طلاق و بیکاری است

تاثیر بچه دار شدن بر والدین بدتر از طلاق و بیکاری است.

در میان بالا و پایین‌های زندگی، بچه‌دار شدن جزو شادی‌آفرین‌ها است. دست‌کم کلیشه‌ها این را می‌گویند.
آنطور که یک تحقیق علمی جدید نتیجه گرفته، فرزند می‌تواند. منبع مقادیر فراوانی، تاثیر منفی در خوشبختی فرد باشد. در واقعیت و به طور میانگین، تاثیر یک نوزاد تازه بر زندگی یک فرد، در سال اول فاجعه‌بار است. و اثر آن از طلاق، بیکاری و حتی مرگ شریک زندگی، عمیق‌تر است.
روزنامه واشنگتن پست می‌نویسد. پژوهشگران این پروژه، زندگی ۲۰۱۶ شهروند آلمان، را که در آغاز کار فرزند نداشتند. تا دست‌کم دو سال، بعد از تولد اولین فرزندشان مورد مطالعه قرار دادند. از آنان خواسته شد، تا در پاسخ به این پرسش، که “از زندگی خود با درنظر گرفتن، همه جوانب چقدر رضایت دارید.” از صفر تا ده نمره دهند.
آنها در نتیجه‌گیری خود از جمله نوشته‌اند: از آنجا که دادن نظر منفی، درباره بچه‌دار شدن در میان اغلب زوج‌ها تابو است. مستقیم‌تر از این نمی‌شود، پرسش را مطرح کرد.

احساسات قبل و بعد تولد بچه:

در آلمان بیشتر زوج‌ها گفته‌‌اند، که دو بچه بهتر است. این در حالی است. که این کشور، همچنان رکورددار کمترین میزان زادوولد. یعنی به طور میانگین به ازای هر زن، یک‌ونیم بچه است.
پژوهشگران تحقیق فوق می‌گویند، بیشتر زوج‌ها وقتی تصمیم به بچه‌دار شدن می‌گیرند. قبل از تولد بچه احساس، شادمانی و خوشبختی می‌کنند. و این پس از تولد بچه است، که احساسات منفی، بر پدر و مادر هجوم می‌آورد.
۳۰ درصد والدین گفته‌اند، که پس از تولد فرزند، همچنان خوشحال هستند. و بقیه گفته‌اند که برداشتشان از خوشبختی، در جریان اولین و دومین سال، پس از کودک افت کرده است.
به شکل متوسط طبق این تحقیق، والد شدن احساس خوشبختی فرد، را نزدیک به یک و نیم واحد کاهش می‌دهد. کارشناسان این میزان را شدید می‌دانند.
برای درک این میزان افت، می‌شود. با شاخص‌های دیگر احساس خوشبختی را مقایسه کرد. طلاق مقیاس خوشبختی، در یک فرد را بیش از نیم درصد واحد کاهش می‌دهد. بیکاری یک واحد، و مرگ همسر یک واحد.
در سایه این احساس افت احساس خوشبختی است. که بسیاری از والدین پس از اولین فرزند، دیگر تصمیم به فرزندآوری نداردند.
یافته‌های این تحقیق، شاید برای سیاست‌گذاران در کشورهایی، که نگران افت زاد و ولد هستند. مفید باشد و آنها را به تعریف حمایت‌های، بیشتر از والدین ترغیب کند.

5/5 - (4 امتیاز)