• دیالوگ پیروزی: “من می توانم خود را با مهربانی بیان کنم.”
  • تونر پاک کننده لورآل مخصوص پوست خشک و حساس مدل Fine Flowers حجم ۴۰۰ میلی لیتر