تیم سازی در سازمان از زبان « مهندس فرشید خیرآبادی »

تیم سازی در سازمان از زبان « مهندس فرشید خیرآبادی »

در هر سازمان یا شرکتی، یک تیم کامل شامل پنج شخصیت است:

تبلیغ کتاب سرزمین داستان
 • ایده پرداز
 • مهندس
 • طراح
 • مدیر
 • فروشنده
 • ایده پرداز:
  ایشان پر از ایده های جدید و بی حد و مرز، پویا و خلاق است اما توانایی به انتها رساندن یک عملیات را ندارد.
 • مهندس:
  جزئیات را می بیند. منابع و امکانات سازمان را با ایده ها تطبیق می دهد.حاصل این مرحله ایده ای مهندسی شده است؛ ما غیر قابل عرضه به بازار.
 • طراح:
  شم مهندسی دارد و قادر است ایده ی مهندسی شده که خشک است را دریافت و آنرا جذاب و قابل ارائه به بازار نماید.
 • مدیر:
  هماهنگ کننده، یکپارچه ساز، ناظر و کنترل کننده رفتار و عملکرد اعضای تیم، انگیزه ایجاد می کند تا خلاقیت تیم بالا نگه داشته شود. حقوق پرداخت می کند. ایده ها را خوب می بیند و از آنها سودهای مالی، فنی و اجرایی بیرون می کشد.
 • فروشنده :
  محصول تیم خلاق را به بازار عرضه می کند. معرفی، عرضه و فروش را بر عهده دارد. با مردم تماس مستقیم دارد. دارای ویژگی ها ی خونگرمی با خوش صحبت بودن، اجتماعی و آموزش دیده باید باشد.
  مهمترین و استراتژیک ترین حوزه سازمان شما، حوزه کاری ارتباط مستقیم با مشتری است.

پژوهش و نگارش : مهندس فرشید خیرآبادی

5/5 - (5 امتیاز)