ده نگرش که مانع پیشرفت در زندگی می شود

ده نگرش که مانع پیشرفت در زندگی می شود

عقاید ابتدایی ما برداشتی از عقاید دیگران همچون پدر و مادر، دوستان، رسانه ها و … است. مجموعه عادات غلط فکری که باعث عقب ماندگی است مثل:

1 – اگر در کاری شکست بخورم، بازنده هستم.

2 – اگر اجباری به تغییر نیست، چرا تغییر کنیم.

3 – تو (یا من) به اندازه کافی مهارت نداریم که از پس آن کار بر بیاییم.

4 – برای شروع کار تازه خیلی دیر است.

5 – پذیرش جبر مطلق؛ قسمت و تقدیر؛ خداوند، یا هر حماقتی از این دست.

6 – قدر و لیاقت من محدود است(این از احمقانه ترین تفکرات است).

7 – جهان اطراف ما تغییر نمی کند.

8 – هیچ کس مرا قبول ندارد.

9 – من هیچوقت نمی توانم خیلی پولدار شوم.

10 – هیچ کاری در این مورد از دستم بر نمی آید.

***

راه حل ها :

§         بدانید تا شکست نخورید راه پیروزی را نخواهید آموخت.

§         تا زمانی که خراب نکنید؛ درست کردن را نخواهید آموخت.

§         تا موضوعی را امتحان نکنید، مجموع نتایج را بررسی نکنید و دوباره تکرار نکنید که پیروزی را در چنگ دارید.

§         با پیشرفت ها هم ساز شوید خود را تغییر دهید زیرا که جهان در حال تغییر است.

§         با تمام قدرت از آدمهایی که به سکون تمایل دارند پرهیز کنید.

§         تا می توانید چیزهای جدید که می توانند در زندگی شما تحول ایجاد کنند سود ببرید.

§         همه افراد از جایی شروع کرده اند. همه در ابتدا دارای مهارتهای خاص نبوده اند.

§         شروع کار یا معامله تازه راه مناسبی است که ذهن خود را فعال نگه دارید. همچنین باعث می شود اشتیاق لازم برای انجام سایر کارها را نیز داشته باشید.

تبلیغ کتاب سرزمین داستان

§         هر کار تازه ای که ارزش انجام دارد را امتحان کنید؛ اینگونه از زندگی لذت خواهید برد.

§         برای خودتان زندگی کنید.

§         هیچ کس جز خود شما زندگی  و واکنشهای شمار را کنترل نمی کند.

§         خداوندگار، آفریدگار و هر چیز دیگری فقط خود شما هستید.

§         قدر و منزلت شما نامحدود است و همه چیز را شما می سازید اما باید زحمت بکشید.

§         افراد نیم دانند که استعدادهایشان چیست. پس باید همه چیز را امتحان کنید، تا چیزی که به آن علاقه دارید را پیدا کنید.

§         شیوه زندگی خود را آنقدر تغییر دهید که به راهی برسید که آنرا می خواهید.

.

دنیا از ما تشکیل شده است. همه ما دنیایی ذهنی برای خود می سازیم. همه چیز در دنیا به خود ما بستگی دارد. برای تغییر دنیای خود قصد داریم چه کاری انجام دهیم؟

1 – نظر هیچکس به جز خود شما مهم نیست.

2 – زمانی که خودتان ایمان و اعتقاد پیدا کنید، دیگران هم به شما اعتماد خواهند کرد.

3 – برای اینکه زندگی شما وسعت یابد باید به فراوانی به صورت نامحدود بیاندیشید.

4 – ذهن شما همانقدر پول تولید می کند که شما انتظارش را دارید.

5 – گره های ذهنی خود را بیابید و در پی بر طرف کردن آنها باشید.

6 – اگر بیاندیشید که میلیونی پول در می آورید ذهن به دنبال چنین راهی خواهد گشت  شما میلیونی پول در خواهید آورد.

7 – چه چیزهایی مثبت و چه چیزهایی در ذهنتان منفی است. همه را به سمت مثبت اندیشی سوق دهید.

شما قادرید همه چیز را تغییر دهید اگر ایمان داشته باشید.

تصمیم گیری دل و جرات می خواهد؛ اما شما وقتی پیروزید که تصمیم بگیرید.

از زندگی چه می خواهید و چه مراحلی را طی خواهید کرد؛ به خود ایمان داشته؛ اعتماد کنید و تصمیم بگیرید؛ همه چیز را شما تغییر می دهید.

پژوهش و نگارش : مهندس فرشید خیرآبادی

5/5 - (4 امتیاز)