• دیالوگ پیروزی: “من خودم را دوست دارم، قدرت ساختن آینده ام را دارم.”
 • رهبران موفق چه کسانی هستند؟

  رهبران موفق چه کسانی هستند؟

  یک رهبر, رهبر به دنیا می آید اما وقتی رهبر می شود که آموزش ببیند؛ تجربه کسب کند؛ تمرین کند؛ مهارت پیدا کند تا رهبر شود.

  از رهبر بودن تا رهبر شدن سال ها راه باقی ست.

  بیشتر مردم پیرو رسانه ها هستند یعنی رهبر را قهرمان SOS می دانند. رهبر قادر است به عقب برگردد؛ رهبران بزرگ قادرند بعد از شکست نیز مردم را متقاعد کنند و بار دیگر آنها را به پیروی ترقیب کنند.

  مجموعه ویژگی های رهبران بزرگ چنین است:

  • الهام
  • اعتماد به نفس
  • ثبات قدم
  • میل به ریسک کردن
  • قطعیت و یقین
  • سماجت و پیگیری
  • چند بعدی بودن
  • قابلیت سازگاری

  منبع اصلی الهام همانا: ۱- هدف مندی ۲- برنامه ریزی است. رهبر قادر است اهداف را اولویت بندی کند. قادر است برای رسیدن به اهداف طرح ریزی و برنامه ریزی کند. رهبر برای هر تشکل راه حلی پیش بینی شده دارد.

  رهبر بیش از یک مدیر است. او در راس گروه است. رهبر همیشه می داند چه باید بکند و همه برای مشاوره سراغ او می آیند.

  رهبر می داند چگونه با دیگران ارتباط برقرار کند. رهبر پیامش را با منطق به دیگران انتقال می دهد. رهبر با اعتقادی راسخ و دیدگاهی روشن، دیگران را تحت تاثیر قرار می دهند.

  رهبران از خود مطمعن هستند؛ احساس می کنند ظرفیت و توانایی دارند که از حد متوسط فراتر روند و باعث تحقق کارها و امور شوند.

  دلیل اعتماد به نفس رهبران این است که آنها معمولا در امور مهارت دارند و یا حداقل قادرند حرفه ای ها را به سرعت بشناسند.

  رهبر روی حرف و فکر خود ثبات قدم و پایداری دارد. به سرعت تحت تاثیر تفکر مسموم, تفکر منفی و دیدگاه های مخالف قرار نمی گیرد و قادر است تصمیماتی منطقی و عقلانی و عادی از تعصب بگیرد.

  رهبر نمی تواند کله شق یا لجوج باشد. رهبر حتما ریسک می‌کند. همیشه افرادی که بیشترین ریسک را می کنند از امن ترین موقعیت برخوردارند.

  چرا افراد ریسک نمی کنند؟ چون از شکست می ترسند.

  رهبر در هنگام ریسک از خود می پرسد آیا فواید کار از خطرات احتمالی بیشتر است یا نه.

  در زمان ریسک کردن، طرح ریزی کنید. چرا که هر چه آمادگیتان بیشتر باشد موقعیت کم خطر تر است.

  رهبران باید آنقدر تلاش کنند تا موفق شوند، همیشه همه چیز آسان به دست نمی آید.

  رهبران بدون جنگ و جدال تصمیم نمی شوند.

  یادتان باشد برای چیزی که عاقبت آن شکست است تلاش نکنید؛ از نقشه دوم سود ببرید.

  رهبران میل به فداکاری دارند، حاضرند برای انجام کار از همه چیز خود بگذرند.

  رهبری یعنی مواجه و کنترل بسیار زیاد با دیگران، درگیری مدام.

  رهبر با تمام جنبه های کار کاملا آشناست.

  رهبر دیدگاهی وسیع، باریک بین دارد و متوجه تمام جزئیات است.

  رهبر نباید خیلی ملایم و رئوف باشد، خشونت گاه به گاه مهم است.

  رهبری قادر است با قاطعیت تصمیماتی بگیرد که مردم از گرفتن آنها می ترسند و بر تصمیم استوار می ماند.

  رهبر پیوسته، مدام و تا ابد دانشجو می ماند.

  رهبر مدام در حال یادگیری مهارتهای تازه و تست کردن آنهاست.

  رهبر خود را با شرایط جدید وفق می دهد و سرزمین مورد رهبریش را هم.

  استراتژی هایی که امروز جواب می دهند فردا چنین نخواهند بود. رهبر باید به سرعت استراتژی جدید تولید و اجرا کند.

  رهبر با تغییرات هماهنگ عمل می‌کند.

  رهبر حتی لحظه‌ای هدف را از یاد نمی برد.

  رهبری یعنی صرف زمان و تلاش، جذب احترام و جذابیت مدام.

  پژوهش و نگارش : مهندس فرشید خیرآبادی

  5/5 - (3 امتیاز)