• دیالوگ پیروزی: “من می دانم که زندگی با الهام چه حسی دارد.”
 • روشهای مدیریت بدون اعمال سلطه گری

  روشهای مدیریت بدون اعمال سلطه گری

  مدیریت بدون وجود اختیار و قدرت کار آسانی نیست.

  روشهای مدیریت بدون وجود سیطره قدرت:

  • ایجاد اعتماد و ارزش
  • خصوصیات علایق شخصی
  • امتیازهای انحصاری برای اعضاء تیم
  • نمونه کامل یک مدیر
  • پیشرفت بدون اعمال قدرت

  در موقعیت هایی که :

  • با افراد نا آشنا کار می کنید؛
  • هیچ سلطه مشخصی روی کارکنان ندارید؛
  • خطر تغییر ناگهانی وجود داشته باشد؛

  بسیار اهمیت دارد تا شما فضایی از اعتماد و احترام و ارزش به وجود آورید؛ در چنین شرایطی فقط اعتبار است که به شما کمک می کند.

  معمولا در چنین شرایطی من توصیه می کنم جلسات هماهنگی برگزار کنید.

  توصیه می کنم سعی کنید:

  • ارتباطات روشن و شفاف
  • ارتباطات متقابل

  ایجاد کنید.

  چهره ی نورانی :

  سعی کنید حسن نیت خود را ثابت کنید تا چهره ای نورانی از شما دیده شود. در این صورت فقط نقاط و جنبه های مثبت شما به چشم خواهد آمد.

  برای رسیدن به هدف ” چهره نورانی ” نیاز است تمام تعهدات را عملی کرده و نشان دهید به آنها می اندیشید.

  به عنوان رهبر در هر پروژه سعی کنید افراد تیم ببینند شما هم در کارها و موفقیتها درگیر هستید. به افراد تیم به احساس حقارت ننگرید. به کارکنان اهمیت دهید. به ترقی آنها فکر کنید. فداکاری های شخصی، دشمنی، مخالفت و عناد را از بین می برد.

  اسوه های حماسی:

  در تمامی سازمانها همیشه افراد تیم به دنبال یک قهرمان یا اسوه ها می گردند تا در مواقع دشواری از وی پیروی کنند. معمولا با رعایت چند اصل اخلاقی می توان یک اسطوره شد.

  چهره ای باشید که دیگران در جستجوی آن هستند. موفقیتهای فردی و گروهی را جشن بگیرید؛ بویژه آن افرادی که در کار پروژه نقش محوری دارند را معرفی و برایشان جشن بگیرید. پیوسته متواضع و فروتن باشید. از افراد متواضع به حساب بیایید. از افراد حرفه ای و متخصص که اطرافیانتان هستند بسیار سپاس گزاری کنید. از اصول دیپلماسی پیروی کنید.

  پژوهش و نگارش: مهندس فرشید خیرآبادی

  5/5 - (4 امتیاز)