• دیالوگ پیروزی: “من مهربان هستم”
 • نقش یا ROLE در زندگی اجتماعی

  نقش یا ROLE در زندگی اجتماعی

  همه ما در جامعه و محیطی که زندگی می کنیم، نقشی را بر عهده داریم که همه از هم متفاوت هستند. هر رول یا نقش عملکردهای خاص خودش را دارد و نباید نقش ها با یکدیگر اشتباه گرفته شود زیرا ممکن است آثار جبران ناپذیری را بر دوش ما بار کند.

  در زندگی اجتماعی، هر انسان می تواند یکی از نقش های زیر را داشته باشد:

  نقش ظاهری: بر اساس رویا، توهم، دروغ، حقه بازی، اجبار و … برگزیده و بازی می شود. یعنی شما چیزی را از خود بروز می دهید که خود واقعی شما نیست و بنا بر مصلحت آن نقش را باز می کنید.

  نقش واقعی: خود واقعی و نیاز درونی فرد کنش گر است. تمایل به جنس مخالف، مال اندوزی، حرص قدرت، حرص تحسین، عشق و محبت به اطرافیان و برخورد تند یا عصبانیت برخی از رول های واقعی ما هستند. که از درون می جوشد و معمولا فقط در پنهان، ظهور و بروز داده می شود. این نقش ریشه در درون فرد کنش گر دارد.

  برای اینکه با مفهوم نقش اجتماعی بیشتر آشنا شویم دایره های تو در تو را در نظر بگیرید که از کوچک تا بزرگ درون هم قرار گرفته اند. یکی نقش همکاری، یکی نقش پدری یا مادری، یکی نقش دوستی و هر کدام نقش خاص خود را دارد.

  پس عمکلرد ما باید نسبت به آن انتخاب و اکنش action داشته باشد. مثلا در محل کار، نمی توانیم برخورد خشونت آمیزی را از خود نشان دهیم زمانی که علتی برای اینکار وجود ندارد و یا اینکه حق با ما نیست. زیرا کارفرما و بقیه همکاران فیدبک بدتری خواهند داشت و ممکن است شغلمان را از دست بدهیم. یا وقتی نقش یک مادر را بازی می کنیم باید عاطفه و عشق را در بالاترین مرتبه قرار دهیم. زیرا فرزندمان به کمک ما نیاز دارد. هر چند که از دست او عصبانی هستیم.

  شما در هر جایگاهی که هستید باید متناسب با آن نقش تان را بازی کنید. تا بتوانید رابطه تان را حفظ کرده و هر روز آن با قویتر کنید. چیزهای جدیدتری بیاموزید و در رشد شخصی تان به خودتان کمک کنید.

  پس روی خودمان و رفتارمان و نقشی که به ما سپرده شده باید متمرکز شویم، بیاموزیم، و درست عمل کنیم.

  پژوهش و نگارش: مهندس شادی زهره وندی

  5/5 - (6 امتیاز)