• دیالوگ پیروزی: “من مرکز جهان هستم.”
  • 7 میوه مفید برای رشد مو