• دیالوگ پیروزی: “من سلامتی شگفت انگیزی دارم.”
  • Labrador Retriever History