• دیالوگ پیروزی: “بدن من معبد من است و با عشق و سپاس از آن مراقبت می کنم. من سلامت و تندرستی خود را در اولویت قرار می دهم و انتخاب هایی می کنم که از شادابی و درخشندگی من حمایت می کند. هر روز از نظر جسم، ذهن و روح سالم تر و قوی تر می شوم.”
 • نیازهای خانمها چیست؟

  نیازهای خانمها چیست؟

  نیازهای خانمها چیست؟ آقایان چکار باید بکنند تا بر زن پادشاهی کنند؟ با دانستن نکته های ظریف و مهم، به احساس خانم ها احترام بگذاریم.

  پس نیازها عبارتند از:

  • نیاز به توجه: محبت، احترام، دوست داشته شدن.
  • نیاز به اطمینان با اعتماد و تکیه زدن بر یک مرد مطمئن.
  • نیاز دارند احساس کنند خاص و بی همتا هستند.
  • نیاز دارند احساس کنند الهه و منبع الهام هستند.
  • زنها نیاز به کنجکاوی و کنکاش دارند، چه در مورد مرد و چه دنیای مرد.
  • نیاز به جوانی، شادابی، آزادی، و رهایی و یاغی گری.
  • اگر مرد سرگرم کننده باشد- نیاز زن به سرگرمی، خندیدن، شادی- را بر طرف می کند.
  • زنها نیاز دارند برای احساساتشان ارزش قائل شوند.
  • نیازمند برخورد خوب و رفتار عالی اند.

  گردآوری : مهندس فرشید خیرآبادی

  5/5 - (4 امتیاز)