جعبه لایتنر چيست ؟

جعبه لایتنر چيست ؟

در این مقاله به موضوع جعبه لایتنر چيست ؟ Leitner System صحبت می کنیم و به سوالات متدوال زیر می پردازیم:

  • جعبه لایتنر چيست ؟
  • ساختار جعبه لایتنر چگونه است؟
  • عملكرد جعبه لایتنر چگونه است؟

آشنایی با جعبه لایتنر

جعبه لایتنر يک ابراز کمكی و سيستمی برای يادگيری است. برای اين منظور، با استفاده از فلش کارت يک کلمه کليدی مثل واژگان، تاريخ و غيره در جلوی کارت، و پاسخ آن یعنی فكتی که بايد آموخته شود در پشت آن نوشته می شود و با مطالعه اين کارتها در توالی زمانی مشخص و تكرار آن ها، می توان اطلاعات اين کارت ها را درونی کرد و آموخت.

تاریخچه جعبه لایتنر

امروزه نرم افزار های فلش کارتی نيز وجود دارند. اين سيستم توسط «سباستين لایتنر» ساخته شده است، که آن را در سال ۱۹۷۳ در کتاب خود تحت عنوان «چگونه ياد بگيريم ياد بگيريم» معرفی کرد. اين روش بر اساس اثر تكرار فاصل های استوار است، که طبق آن، محتوايی که طی مدت زمان طولانی تری آموخته می شود، در قياس با محتوايی که در مدت زمان کوتاهی به شدت تكرار می شود، بهتر در حافظه می ماند.

ساختار جعبه لایتنر چگونه است؟

ويژگی های ظاهری جعبه لایتنر

جعبه لایتنر از ۵ خانه تشكيل می شود که هر يک از اين خانه ها ظرفيت مشخصی دارند. خانه اول فقط ظرفيت ۱ رديف برگه دارد، خانه دوم ظرفيت ۲ رديف، خانه سوم ۴ رديف، خانه چهارم ۸ رديف و در نهايت خانه پنجم که ظرفيت ۱6 دسته کارت را دارد. ( در واقع طبق فرمول های ریاضی ۲ به توان N )

عملكرد جعبه لایتنر چگونه است؟

نحوه استفاده از جعبه لایتنر

اصل استفاده از جعبه لایتنر هميشه يكسان است: کارتی که پاسخ آن را می دانيد، به خانه بعدی می رود و کارتی که پاسخش را نمی دانيد به خانه اول باز می گردد حتی اگر در خانه چهارم باشد .

توجه : اگر موفق شديد، يک خانه جلو برويد؛ اما اگر بلد نبوديد به خانه اول برگرديد . اين شكست نيست تمرکز بر نقاط ضعف است.

پروسه استفاده ا ز جعبه لایتنر این چنين است :

روز اول: در يک طرف کارتها سؤال و در طرف ديگرشان جواب را می نويسيم. سؤال و جوابها را تا زمانی که ياد گرفته شوند بايد مرور کرد. تمامی کارتها را در خانه اول قرار می دهيم .

روز دوم : همه سؤالهای خانه اول را يک به يک مرور کرده و پاسخ می دهيم . کارت سؤالی را که صحيح پاسخ گفتيم به خانه فرعی قسمت دوم می رود . کارت سؤالی را که نادرست پاسخ داده شد به خانه اصلی اول باز می گردد .

روز سوم: از خانه دوم قسمت اول شروع می كنيم. همه کارتها را بدون مرور يک قسمت جلو می بريم؛ زيرا زمان مرور آنها فرداست، نه امروز. در مورد خانه اول مانند روز قبل عمل می كنيم.

روز چهارم: از آخرين قسمت خانه دوم شرو ع می كنيم: سوالهای روی کارتها را می خوانيم و اگر بلد بوديم کارت را به خانه بعد منتقل می كنيم و اگر پاسخ را نمی دانستيم آن را از جعبه لایتنر خارج می كنيم و از ابتدا پروسه آن را طی خواهيم کرد. حال به سراغ قسمت قبلی رفته و همه کارتها را يک خانه بدون مرور به جلو می بريم . اکنون نوبت خانه اول است. طبق معمول عمل می كنيم. در نهايت همه کارت هايی را که در اثر فراموشی از جعبه خارج شده اند به جعبه باز می گردانيم.

جعبه لایتنر را چگونه تهيه كنيم ؟

شما می توانيد جعبه لایتنر را بسازيد و يا جعبه های لایتنر آماده را از فروشگاه های آنلاین خريداری کنيد. همچنين تعداد زيادی از اپليكيشن های آموزش زبان با تكنيک لایتنر وجود دارند که می توان ا ز آنها استفاده کرد.

این آموزش را با دوستان تان که قصد آموزش سریع و دائمی دارند به اشتراک بگذارید.

4.2/5 - (5 امتیاز)