طبقه بندی گیاهان دارویی

طبقه بندی گیاهان دارویی

آشنایی با گیاهان دارویی

مواد طبيعي گياهي به دو دسته، مواد اوليه (تركيبات عمومي) و مواد ثانويه تقسيم مي شوند. مواد حاصل از متابوليسم اوليه (ساكاريد بوده)، براي گياه مورد نياز و حياتي اند. كه در تمام گياهان سبز، با عمل فتوسنتز به وجود مي آيند. اما مواد حاصل ازمتابوليسم ثانويه براي تداوم حيات، چندان ضروري نيستند. اين توليدات در ظاهر اغلب براي گياهان بدون فايده اند، اما به منزله نوعي جريان دفاعي، براي  فعاليت هاي حياتي به شمار مي آيند.

 متابوليت هاي ثانويه، در واقع موادي هستند، كه گياهان درصورت مواجه شدن با محرك هاي غيرطبيعي (تنش ها)، درخود توليد مي كنند. تقسيم بندي مواد مؤثره گياهان دارويي، كه امروزه مورد تأیید می باشد. بصورت چهارگروه اصلي آلكالوئيدها، گليكوزيدها، روغن هاي فرار و ساير مواد مؤثر است. منظور از ساير مواد مؤثره، شامل تركيباتي نظیر مواد تلخ، فلاون ها، فلاونوئيدها، موسيلاژها، (و كربوهيدرات هاي خاص مشابه آن)، ويتامين ها، تانن ها .

عصاره گیاهی چیست؟

عصاره های گیاهی و ترکیبات معطر، را روغن های اتری یا فرار نیز می گویند. که از مهمترین نگهدارنده های، طبیعی محسوب می شوند. حدود 300 نوع، عصاره گیاهی شناخته شده وجود دارد. که تقریباً 30 نوع، از آنها اهمیّت تجاری دارند. همچنین این عصاره ها و اجزای تشکیل دهنده، آنها دارای اثرات ضد باکتریایی شناخته شده ای هستند. و همراه ادویه ها به عنوان، طعم دهنده و معطر کننده در سراسر دنیا استفاده می شوند. به طور عمده ترکیبات فنولی، مسئول خواص ضد میکروبی عصاره ها هستند. بنابراین هرچه مقادیر مواد فنولیک، در عصاره بالاتر باشد. خواص ضد میکروبی آن بالاتر خواهد بود. که از مهمترین این مواد می توان به کارواکرول، تیمول و اوژنول، اشاره کرد. عصاره های گیاهی به عنوان ترکیبات ضد میکروبی، یکی از منابع  مفید به عنوان ماده بازدارنده، از رشد میکروب ها می باشند.

مقالات مرتبط:

ویژگی های محیط کاری آرایشگاه زیبایی زنانه

گام های اساسی در ارتباط با مشتریان

داستان شب شهردار

5/5 - (4 امتیاز)

ویدیوهای آپارات

معرفی کتاب | بهترین تجربیات زندگی و کسب کار