داستان

داستان

اول اکتبر مشکلِ اینجا همین است، تعلیق. اینجا که بودی با هم حرفش را می زدیم و تو همیشه به تعلیق که می رسیدیم نمی فهمیدی و من خوب می فهمیدم که چگونه نگه می دارند مرا پشت درهای تا…

فال

فال

درخت تولد شما کدومه؟ درخت تولد شما چیست؟ بر اساس تاريخ تولد تان درخت مورد نظر را انتخاب نموده و در لیست پايين آن را پيدا نموده و خصوصیات اخلاقی خود را مشاهده کنید. ادامه ی مطلب شخصیت شناسی از…

چگونه زن قویتری باشیم؟

چگونه زن قویتری باشیم؟

رهبران موفق چه کسانی هستند؟ یک رهبر, رهبر به دنیا می آید اما وقتی رهبر می شود که آموزش ببیند؛ تجربه کسب کند؛ تمرین کند؛ مهارت پیدا کند تا رهبر شود. ادامه ی مطلب نیازها و ویژگی های شخصیتی انسان…